โครงการใหม่โปรแกรมรายงานผู้ปกครอง AI access app  ที่สามารถโหลดได้ผ่าน play store
โปรแกรมช่วยดูแล การมาเรียน การให้การบ้าน และแจ้งข่าวสารยังผู้ปกครอง แอปพลิเคชัน ของโรงเรียน  

           
 

 

AIWEB & DESIGN LTD.,PART. MUANG THAI-PHATRA COMPLEX 2ndFL. 252/215 RATCHADAPISEK RD., HUAYKWANG, BANGKOK 10320
HOTLINE : 08-6392-7872, 08-8128-6552  FAX : 0-2903-0080 Ext. 4490  Email : info
@aiweb.co.th
COPYRIGHT © 2006-2015 AIWEB & DESIGN LTD.,PART. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Powered by AIWEB