โปรแกรมวัดและประเมินผลออนไลน์ AI School Pro

                 เอไอเว็บเป็นตัวแทนในการนำเสนอนวัตกรรมผลงานทางวิชาการ โปรแกรมวัดและประเมินผลออนไลน์AI แต่ผู้เดียวในประเทศไทย  ซึ่งเป็นผลงานการทำวิจัย โดย ดร.บุญศรี แสงศรี ได้ทำวิจัยถึงปัญหาเรื่องข้อมูลในส่วนโปรแกรมวัดและประเมินผลและการลงข้อมูลแบบเดิม จนทำให้ได้พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาช่วยให้คณะครูและทางโรงเรียนทำกิจกรรมด้านนี้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

                 โปรแกรมวัดและประเมินผลออนไลน์AI   เป็นโปรแกรมช่วยในการลงข้อมูลและวัดผลนักเรียนพร้อมพิมพ์แบบ ปพ.ต่างๆ ที่ทำให้ทาง คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยผ่านทางเว็บไซต์ของทางโรงเรียนในระบบออนไลน์ ในรูปแบบเว็บไซน์ชึ่งตั่งซื่อโดเมนเป็นชื่อของโรงเรียนเป็นภาษาไทยแต่เข้าใช้งานได้ทั่วโลก ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ..

                  โดยระบบใช้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในเชฟเวอร์ กลางของระบบ เป็นระบบออนไลน์เต็มรูปแบบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ในระบบเซฟเวอร์   ที่โรงเรียนไม่ต้องวางเซฟเวอร์เอง เรามีทีมงานวิศวกรคอยดูแลตลอดอายุการใช้งาน มีทีมงานโปรแกรมเมอร์ช่วยพัฒนาและปรับเปลี่ยนตามระเบียบของกระทรวงตลอดเวลา ตัดปัญหาการเปลี่ยนและย้ายข้อมูล และลดค้าใช้จ่ายมากกว่ากับงานเอกสาร ค่าไฟ ค่าจะทำห้องเชฟเวอร์และดูแลต่างๆในแต่ละปี
                  
                 พร้อมให้คำปรึกษาด้านการจัดทำเว็บไซต์และรับออกแบบเว็บให้กับหน่วยงานต่างๆมากว่า 15 ปี ที่จะให้การบริการ สำหรับโรงเรียนของท่าน ให้เป็นไปตามแนวคิดและจินตนาการ ที่เป็นอัตลักษณ์ ของหน่วยงานของท่าน

 

 ข้อดีของโปรแกรมวัดและประเมินผลออนไลน์ AI

 

  ตัวอย่างโรงเรียนที่เข้าร่วมใช้โปรแกรมและออกแบบ

 

 

ดูรายละเอียดราคาและค่าบริการ  
 บรรยายและอบรมคณะครูที่ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 
 แนะนำโปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์Ai นครศรีธรรมราช
 คู่มือการใช้งานคุณครูผู้ดูแลระบบVDO Clip 
 คู่มือการใช้งานคุณครูผู้สอน VDO Clip 
 บรรยายโปรแกรมวัดและประเมินผลออนไลน์ที่ระยอง
 โปรแกรมวัดเวอร์ชั่น3 aischool
หน้าเว็บ aiweb responsive web

 

เอไอเว็บยินดีนำเสนอ  บริการ สำหรับโรงเรียนที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปให้รายละเอียดพร้อมอบรมการใช้นวัตกรรมที่โรงเรียน ** 

ต้องการรับการอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 0999166657 email mdaiweb0007@gmail.com 

 
       

AIWEB & DESIGN LTD.,PART. MUANG THAI-PHATRA COMPLEX 2ndFL. 252/215 RATCHADAPISEK RD., HUAYKWANG, BANGKOK 10320
HOTLINE : 08-6392-7872, 08-8128-6552  FAX : 0-2903-0080 Ext. 4490  Email : info
@aiweb.co.th
COPYRIGHT © 2006-2015 AIWEB & DESIGN LTD.,PART. ALL RIGHTS RESERVED.

  
Powered by AIWEB