รร.บ้านหนองแสง

รร.บ้านโซง

รร.มารีย์พิทักษ์ศึกษา

1. โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4

http://โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค.sc2.tht.pw
2. โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5

http://โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย.com/
3. โรงเรีนนบ้านท่าช้าง

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4

http://thachangschool.com/
4 โรงเรียนบ้านโนนค้อ

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5

http://โรงเรียนบ้านโนนค้อ.tht.in/
5. โรงเรียนบ้านโพธ์

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4

http://โรงเรียนบ้านโพธิ์.com/
6. โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์

สพฐ.

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2

http://โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์.tht.in/

7. โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4

http://nonsainoi.com/

8. โรงเรียนบ้านบุ่ง

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4

http://โรงเรียนบ้านบุ่ง.tht.in/
9. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

เทศบาลอุบลราชธานี

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4

http://burapa.ac.th/
10. โรงเรียนบ้านโซง

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5

http://โรงเรียนบ้านโซง.sc2.tht.pw/
11. โรงเรียนบ้านกลาง

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5

http://โรงเรียนบ้านกลาง.tht.in/
12. โรงเรียนประชาสามัคคี

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5

http://xn--42cahm8em7behbd9ftdrmb6bn7qlb.sc2.tht.pw/
13. โรงเรียนบ้านหนองแสง

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5

http://bannongsang.com/
14. โรงเรียนบ้านซำหวาย

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5

http://โรงเรียนบ้านซําหวาย.sc2.tht.pw/
15. โรงเรียนหนองโพดวิทยา

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5

http://หนองโพดวิทยา.sc2.tht.pw/
16. โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5

http://www.suanfai.sc2.tht.pw
17. โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5

http://ท่าหลวงนาคำ.sc2.tht.pw/
18. โรงเรียนบ้านกุดเรือ

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5

http://โรงเรียนบ้านกุดเรือ.sc2.tht.pw/
19. โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม

สนง.ส่งเสริมเอกชน

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5

http://ศรีอุดมปัญญาคม.tht.in/
20. โรงเรียนบ้านโคกน้อย

สพฐ.

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5

http://โรงเรียนบ้านโคกน้อย.sc2.tht.pw/

   

AIWEB & DESIGN LTD.,PART. MUANG THAI-PHATRA COMPLEX 2ndFL. 252/215 RATCHADAPISEK RD., HUAYKWANG, BANGKOK 10320
HOTLINE : 08-6392-7872, 08-3737-7040  FAX : 0-2903-0080 Ext. 4490 

COPYRIGHT © 2009-2013 AIWEB & DESIGN LTD.,PART. ALL RIGHTS RESERVED.Powered by AIWEB