รายละเอียด

องค์ประกอบงานดีไซน์

พื้นที่เว็บไซต์

 700 MB

 500 MB

 500 MB

ตามแพ็คเกจ

โดเมน

    .com, .net, .org

จำนวนหน้าเนื้อหา

20 A4

15 A4

10 A4

5 A4

จำนวนรูปภาพ/ภาพสินค้า **

150 ภาพ

100 ภาพ

40 ภาพ

20 ภาพ

Template

Photoshop Header/siide

Photoshop Header/slide

Photoshop Header

Basic

ระบบตะกร้าสินค้า

รวม/แยกหมวด

รวม/แยกหมวด

รวม

รวม

ระยะเวลาในการจัดทำเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน
(ตามความยากง่ายของงาน)

30-45 วัน

30 วัน

20 วัน

15 วัน

ระบบจัดการเว็บไซต์ (Content Management System : CMS)
ระบบสมาชิก

 

ระบบเว็บบอร์ด

 

ระบบภาพสไลด์

ระบบอัพโหลดไฟล์

ระบบเมนู

โปรแกรมใช้งาน 2 ภาษา

การบริการหลังการขาย
อัพเดทข้อมูลปีแรก

 

อัพเดทข้อมูลปีถัดไป **

9 ครั้ง

6 ครั้ง

3 ครั้ง

 

การพัฒนาโปรแกรมฯ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯตลอดอายุการใช้งาน

ลงทะเบียนใน Search Engine

 

 

 
โฆษณาเว็บไซต์บนหน้าเว็บของเอไอเว็บ

อัตราค่าบริการ
ราคาปีแรก (แบ่งชำระเป็น 2 งวด)

29,500 บาท

19,500 บาท

9,500 บาท

5,500 บาท

- งวดที่ 1 ชำระ 50%
ณ วันตกลงว่าจ้าง

14,750 บาท

9,750 บาท

4,750 บาท

-

- งวดที่ 2 ชำระ 50%
ณ วันส่งมอบงาน

14,750 บาท

9,750 บาท

4,750 บาท

-

ราคาปีถัดไป

6,500 บาท

4,900 บาท

3,900 บาท

ตามแพ็คเกจเว็บ

         

ลงทะเบียนเพื่อขอรับใบเสนอราคา

 

    

   
** แพ็คเกจ Ai Design1 เป็นบริการจัดทำหน้าเนื้อหาให้กับลูกค้าที่ซื้อ Web Package ใดก็ได้กับเราเพื่อให้เว็บชองท่านสวยงามพร้อมใช้งาน 
** รูปภาพ/ภาพสินค้า ตกแต่งภาพให้ปกติ ไม่ใช่ภาพ dicut
** กรณีที่ต้องการใช้โดเมน .co.th มีค่าจดทะเบียนเพิ่ม 1,000 บาท
** กรณีเพิ่มหน้าเนื้อหา คิดค่าบริการเพิ่ม 300 บาท/หน้า
** การอัพเดทข้อมูล ไม่เกิน 10 ภาพ/ครั้ง

 

AIWEB & DESIGN LTD.,PART. MUANG THAI-PHATRA COMPLEX 2ndFL. 252/215 RATCHADAPISEK RD., HUAYKWANG, BANGKOK 10320
HOTLINE : 08-6392-7872, 08-8128-6552  FAX : 0-2903-0080 Ext. 4490  Email : info
@aiweb.co.th
COPYRIGHT © 2006-2015 AIWEB & DESIGN LTD.,PART. ALL RIGHTS RESERVED.

  
Powered by AIWEB